Folkets hus på Skansen

Denna plats är för närvarande inte öppen för besökare

Sparad som favorit Spara som favorit

Folkets hus

Folkets hus på orten var en sjudande träffpunkt för engagerade människor som ville skapa en bättre framtid. Här verkade folkrörelserna som riktade sig mot statskyrkan, superiet och kapitalismen och i Folkets hus kan vi se hur det gick till runt 1950.

Skansen

Folkets hus återfinns idag i de flesta samhällen och städer i Sverige i olika former.

Arbetarrörelsen var ännu mer en proteströrelse mot det etablerade samhället än en väckelserörelse. Redan på 1860-talet växte arbetarföreningar fram som en sorts opolitiska intresseföreningar. På 1870-talet uppstod en mer politiskt medveten fackföreningsrörelse. Den fick sitt största uppsving åren 1890–1910.

Folkets hus på Skansen
Folkets hus på Skansen |

När Folkets hus byggdes 1908 var det medlemmarna i föreningen som gjorde jobbet. De skaffade fram pengar till bygget genom att ordna fester, de tog lån och gjorde insamlingar. Men framför allt var det genom egna arbetsinsatser som huset blev verklighet. Arbetet pågick om kvällarna efter den ordinarie arbetsdagen. När det stod klart fanns här ett hus med en mindre och en större sal samt ett kök. I den lilla salen fanns ett lånebibliotek.

I 50 år fungerade Gershedens Folkets hus som bygdens samlingslokal. Här samlades den socialdemokratiska ungdomsklubben, nykterhetslogen Reform och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) till studiecirklar och diskussion kring tidens brännande frågor. Man ordnade också föredrag, uppläsningar, kaffekalas, lotterier, basarer och fester. På 50-talet blev konkurrensen från andra verksamheter och lokaler för svår och huset skänktes så småningom till Skansen. Här invigdes det 1964 av dåvarande statsministern Tage Erlander, som var född i Ransäter.

Eftersom det mesta gjordes med hjälp av de egna medlemmarna fick man förbättra huset allt eftersom. 1917 fick man råd att lägga tegeltak och på 1920-talet rödfärgades huset och det byggdes till en förstuga. Under årens lopp har huset förbättrats och reparerats flera gånger. På Skansen är det återuppbyggt så som det såg ut efter den sista stora reparationen 1950.

- LÄS MER -

1946 fram till idag


1914-1945

Upp