Orange fjäril i Fjärilsträdgården på Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Fjärilsträdgården

Alldeles intill Skånegården ligger fjärilsträdgården som är full av prunkande växter. Hit kommer olika sorters fjärilar som äter nektar, och fjärilslarver som äter gröna blad.

Fjärilsträdgården kom till genom ett samarbete mellan Skansen och Svenska naturskyddsföreningen och invigdes 1998. Trädgården ligger alldeles intill Skånegården och här finns fullt av prunkande perenner som olika sorters fjärilar dras till. Fjärilarna behöver de olika växterna för att få tillgång till nektar. Larverna däremot äter inte nektar, utan blad av till exempel nässlor, ärtväxter och korsblommiga växter, så kallade värdväxter. En fjärilsanpassad trädgård måste alltså innehålla både gröna och blommande växter.

Syftet med fjärilsträdgården är att lära villaägare och andra odlare att fjärilsanpassa sina trädgårdar. Antalet dagfjärilar i Sverige har under de senaste decennierna minskat kraftigt. Minskningen beror till stor del på rationaliseringarna och kemikalieanvändningen i jord- och skogsbruket.

I fjärilsträdgården finns både vilda och odlade växter, vilka blommar och producerar nektar, samt gröna växter, t.ex. nässlor, som larverna gillar att tugga i sig.

- LÄS MER -

Trädgårdar

Upp