Två fjällnära kor kikar fram över ett trästaket.
Sparad som favorit Spara som favorit

Fjällnära ko

Den fjällnära kon hölls på gårdar i norra Sverige. Den är härdig och tillgiven, och kan livnära sig på magra jordar.

Fjällnära ko på Skansen

Skansen

En utmärkande egenskap för den fjällnära kon är att den har lätt för att hitta hem.

Snabba fakta om fjällnära kor

Vetenskapligt namn: Bos taurus
Ordning: Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familj: Slidhornsdjur, tamdjur
Vikt: Hane (tjur) 450 kg och hona (ko) 250-350 kg
Mankhöjd: 130 cm
Könsmognad: 1-1,5 år
Parningstid: Året runt, vanligtvis på hösten
Dräktighetstid: 9 månader
Antal ungar: 1-2
Medellivslängd: 15-20 år
Äter: Växter
Förekomst i Sverige: Ca 140 st

På Skansen hittar du fjällnära kor vid Fäboden.

Utseende

Den fjällnära kon är liten och hornlös, men är trots sin förhållandevis ringa storlek och foderbehov en god mjölkko. Grundfärgen är vit med bruna eller svarta tecken. Den fjällnära kon har sitt ursprung i den nordsvenska lantkon. På några få ensligt belägna platser, ibland annat i Härjedalen, har man hittat grupper av kor som levt isolerade under många generationer. Därför har de fortfarande samma utseende och egenskaper som förr. Det är tåliga kor som är lättskötta, friska och ett typexempel på en lantras som anpassat sig till sin extrema miljö.

De fjällnära korna är snälla djur men kan bli förfärligt ilskna när det gäller att försvara sig mot varg och andra rovdjur. När andra djur som älgar och hästar flyr när de känner lukten av björn eller varg, går kon till anfall med ett råmande skri.

Förr i tiden

De nötkreatursraser som finns idag har sitt ursprung i den europeiska/asiatiska uroxen, Bos primigenus, som utrotades under 1600-talet. Uroxen hade en stor geografisk spridning och har även funnits i Sverige. Den var mycket storvuxen med en mankhöjd på upp till två meter för tjurar.

Till Sverige kom nötkreaturen sannolikt med de första jordbrukande bönderna. Nötkreaturen har varit ett viktigt husdjur som gav mjölk för smör- och osttillverkning, men de användes även som dragdjur tills de ersattes av hästen. Även köttet var värdefullt i hushållen.

Förr var de fjällnära korna tvungna att under åtta månader klara stallfodring på knappt foder. På somrarna drev man boskapen till fäbovallarna för bete. Under den korta sommaren hade de möjligheten att utnyttja ett proteinrikt sommarbete till att lagra fett. Den fjällnära kon lärde sig att klara sig på små mängder magert foder men ändå ge mjölk. En annan utmärkande egenskap för den fjällnära kon är att den har lätt för att hitta hem.

– Läs mer –

Gårdens djur

Upp