Denna plats är för närvarande inte öppen för besökare

Sparad som favorit Spara som favorit

Fiskrökeri och halstring av sotare

Fiskrökeri, halstring och försäljning av fisk - i första hand strömming


Mat & dryck