Fäboden på Skansen

Denna plats är för närvarande inte öppen för besökare

Sparad som favorit Spara som favorit

Fäboden

Lagom till midsommar tog man alla djuren på gården och vandrade upp till fäboden till musik ibland och kulning - den sång som fäbodkullorna använde för att kommunicera med boskapen, och med varandra från de enskilt belägna fäbodarna i skogen. Här bodde man sen hela sommaren och tillverkade ost, smör och messmör av mjölken från korna och getterna.

Livet på Fäboden visar hur det var att bo och leva uppe på betesmarkerna under sommaren.

Möjligheten att bedriva åkerbruk i Älvdalens skogstrakter var starkt begränsade. Djurhållningen blev därför huvudnäring och man behövde hitta betesmarker för djuren i skogen.

En fäbod kunde ligga långt från byn och ägdes av flera bönder gemensamt. Ofta var det en fäbodkulla som hade hand om djur från flera gårdar under sommaren. Det var både kor, får och getter som fördes upp till fäboden under den så kallade buföringen runt tiden för midsommar.

Djuren mjölkades på morgonen och sedan vallades de i skogen hela dagen. På kvällen kom de tillbaka till fäboden där de mjölkades igen.

Av mjölken tillverkades hållbara produkter som surmjölk, smör, ost och messmör vilka förvarades i mjölkboden tills det var dags att lämna fäboden på hösten. Mjölkboden på Skansen har ett nersänkt golv för att hålla produkterna så svala som möjligt.

Man skiljer på hemfäboder som låg ganska nära gårdarna och långfäboda som kunde ligga flera mil från byn. Skansens fäbod är en långfäbod och består av två eldhus, en mjölkbod, en lövlada och sex små fähus på rad vid en inhägnad för djuren.Eldhusen är daterade 1659 respektive 1768. Byggnader kommer från tre olika fäbodar i Älvdalen i norra Dalarna.


1870-1913

Upp