Sparad som favorit Spara som favorit

Karpdammen och Svandammen

Den enda kvarvarande äldre fiskdammen i centrala Stockholm ligger intill Bollnästorget på Skansen. Karpdammen finns utmärkt på en karta 1817. Sedan Artur Hazelius omvandlade området till ett friluftsmuseum 1891 har Karpdammen, tillsammans med dess tvilling Svandammen, fungerat som fågeldamm.

Många urbana människor idag förknippar fiskdammar med äldre tiders herrgårdar och prästgårdar i mer lantliga omgivningar. Ändå var ruddammar, eller karp- och fiskdamm som de också kallades, inte en ovanlig syn i städerna under 1600- och 1700-talet. Fiskar, kor och höns var självklara djur i städerna och berättar mycket om städernas matförsörjning i äldre tid.

Rudan är en karpfisk. I 1700- och 1800-talens kokböcker prisas den som en mycket god matfisk. Med tiden började man ifrågasätta rudans kulinariska värde och många av de borgerliga fiskodlingarna försvann eller blev fågeldammar och prydnadsdammar. Samtidigt har rudan inte alls försvunnit från städerna. Arten är lättspridd och kolonialiserar fort dammar som anläggs i våra städer. Många brand- och parkdammar runt om i Sverige har därför rudor. Och en del av dem är sena ättlingar till äldre tiders anlagda fiskdammar.


Skanseniana


Stockholmiana

Upp