Blommor i en vas i ett fönster. Interiör.

Skansen idag

Skansen är en plats där allt hänger ihop. Där samspelet mellan djur och natur, växter och odlingar förenas med kultur och historia och människans villkor från 1700-talet fram till idag.

Det gör vi genom att visa seder och bruk, gestalta vardag och helg, arbete och nöjen i våra historiska miljöer och hur historiska och politiska händelser har påverkat hur Sverige förändrats.

De kulturhistoriska husen omges av en miljö som speglar landskapet de en gång fanns i. Trädgårdarna och odlingarna är historiskt gestaltade med kulturväxter som är typiska för tiden. Många hus har frigående djur som funnits på gårdarna, och även i städerna. Skansen visar och berättar om skandinaviska vilda djur och den biologiska mångfalden.

På Skansen firas de stora högtiderna och festerna. Här roar man sig som många gjorde en biokväll  i Ordenshuset på 1920-talet, med en polska på dansbanan eller en livekonsert på 2000-talet.

Artur Hazelius grundade Skansen 1891. 


Porträtt föreställande Artur Hazelius
Artur Hazelius

Läs mer om Skansens vision och uppdrag.


Om Skansen

Upp