En guereza hoppar
Sparad som favorit Spara som favorit

Elefanthuset – Vårt Afrika

I ungefär 60 år fanns det elefanter på Skansen. De sista flyttade till andra djurparker 1992 för att anläggningen inte kunde anpassas efter rådande djurskyddslagar.

Anläggningen de hade bott i, ritades av Holger Bloms arkitektkontor och uppfördes 1960. Ansvarig arkitekt från kontoret var Lars Fries (1921-1987). Det uppfördes ursprungligen som en del i ett större komplex med anläggningar för bland annat apor, sälar och pingviner.

Idag bor det andra hyresgäster i huset, bland annat guereza-apor, och Elefanthuset har blivit en arkitektonisk doldis med en spännande historisk och konstnärlig kontext som allt för sällan lyfts fram.


Skanseniana

Upp