Visenterna fick en ny chans på Skansen

25 procent av jordens däggdjur hotas av utrotning på grund av att deras naturliga miljö förändras eller försvinner. Det är något som Skansen jobbar för att förhindra. Läs mer om hur djurparken var med och räddade de fantastiska visenterna.

Visenterna har fascinerat människor i alla tider med sin styrka och imponerande storlek. De är Europas största landlevande däggdjur och har till och med funnits i de svenska skogarna. I början av 1900-talet höll de dock på försvinna helt. Hornen och pälsen var hett eftertraktade och jakten gick så pass långt att det till slut inte fanns några vilda visenter kvar. Tack vare djurparkerna runt om i världen kunde de räddas.

Magnus Dahlgren, djurvårdare på Skansen
Magnus Dahlgren, djurvårdare på Skansen |

Vi säger hej till Magnus Dahlgren, djurskötare på Skansen.

Berätta lite om vad som är så fascinerande med visenter? – Det är otroligt trevliga djur, väldigt lugna och snälla. Och stora, den tyngsta visenten som har vägts gick in på 920 kg. Men trots sin tyngd kan det hoppa över ett tre meter brett dike och över ett två meter högt stängsel. Från stillastående!

Visenterna höll på att utrotas i början av 1900-talet. Vad hände? – Strax efter första världskriget sköts den sista vilda visenten i Polen men tack vare att arten var utplacerad på djurparker runt om i världen så kunde man aktivt börja avla och plocka fram en stambok för att plantera ut visenter i det vilda igen. En av de djurparkerna var Skansen.

Att bevara utrotningshotade arter är en av Skansens huvuduppgifter idag. Varför är det här arbetet så viktigt? – Alla djur påverkar miljön. Om något djur försvinner så förändras miljön. Exakt på vilket sätt vet vi inte och det är just därför det är så viktigt att försöka behålla naturen så som den är. Människan är väldigt bra på att vara efterklok. Tillsammans med Naturskyddsföreningen jobbar vi med flera så kallade bevarandeprojekt. Det handlar dels om att återplantera djur i det vilda men också att bygga en stark genbank för uppfödning. Ett av våra viktigaste uppdrag är också att sprida kunskap om djuret så att vi kan ta väl hand om det, eftersom vi delar vår planet.

Förutom visenterna, vilka fler utrotningshotade djur jobbar ni med? – Till exempel utter, järv, vitryggad hackspett och den grönfläckiga paddan som finns på Lill-Skansen, för att nämna några.

Grönfläckig padda på Lill-Skansen
Grönfläckig padda |

Vad gör ni för att djuren ska ha ett bra liv här på Skansen?
– Vi vill ge djuren ett så rikt liv som möjligt  och gör allt vi kan för att skapa en miljö som är så lik den vilda som möjligt. Vi jobbar väldigt mycket med miljöberikningar.  Det innebär att vi på olika sätt försöker berika livsmiljön på ett artspecifikt sätt, till exempel genom att foder presenteras på ett sådant sätt att djuren måste klura ut hur att komma åt det eller genom att använda dofter som ger dem något att fundera på.

Varför är det viktigt att djurparker finns?
– Vi jobbar mycket med bevarande och rehabilitering av djur som farit illa ute i det vilda. Målet då är ju som sagt att återplantera djuret ute i det vilda och på så sätt vårda vår planet. Vi jobbar också mycket med kunskapsspridning om djur och natur för att öka människans respekt för sin omgivning.

Utter på Skansen
Utter på Skansen |

Läs mer om Skansens arbete här Varför finns djurparker?

Upp