Dvärgmus på Lill-Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Dvärgmus

Alla möss har lång svans, spetsig nos och stora öron som sticker ut. De ser ut som råttor, fast mycket mindre.

Dvärgmus på Lill Skansen

Skansen

Dvärgmusen är minst av alla möss och är en av världens minsta gnagare.

Dvärgmusen är en liten näpen mus som lever i både skogsmark och odlingsmark. Den finns i mellaneuropa och medelhavsländerna samt österut ända bort till Japan.

1985 dök dvärgmusen första gången upp i Sverige. På senare år har de synts på fler platser och börjat bilda bestånd från Skåne upp till Tornedalen. Några har vandrat in i Norrbotten från Finland där arten finns i fasta bestånd. Andra har kanske kommit hit med människans hjälp.

Utseende & biologi

Den passar att heta dvärgmus då den är en av världens minsta gnagare och endast väger 7 gram. Vuxna dvärgmöss är har en guldig ton. Svansen är mycket längre än kroppen och musen kan använda den som ett femte ben när den klättrar, som en liten apa. Det kan behövas när den ska klättra uppför sädesstrån och plocka sädeskorn.

Dvärgmusen bygger bo en halv meter ovanför marken, en rund boll som ett litet fågelbo i gräs eller buskar. Precis om andra gnagare förökar den sig fort. Honan kan få sju kullar på ett år med upp till sju ungar i varje kull.

Dvärgmusen äter mest frön och annat från växtriket. Under vintern letar den också insekter.

Dvärgmusen & människan

Under senare år har dvärgmöss börjat sprida sig i Sverige. Ser du döda möss, titta gärna lite extra noga om det kan vara en dvärgmus. På så sätt kan vi hjälpas åt att se hur arten sprider sig i vårt land. För oss människor framstår dvärgmusen som en riktigt näpen liten gnagare. Särskilt som den kan klättra och till och med bygga små ”fågelbon” uppe i grässtrån. Bona är också något som kan avslöja om dvärgmusen finns i ett område.

– Läs mer –

Lill-Skansens djur

Upp