Linderödssvin, Skansen

Djurvälfärd

På Skansen strävar vi efter allra bästa djurvälfärd. För att uppnå en god välfärd utgår vi från de olika arternas behov vad gäller faktorer som djuranläggning, träning och berikning.

Djurvälfärd i Skansens djurpark

Djurparker kan aldrig helt efterlikna livet i naturen, men så långt som möjligt försöker vi återskapa djurets naturliga miljö och ta hänsyn till djurets beteendemässiga- och fysiologiska behov. Vi inser att oavsett hur bra faciliteter och omsorg vi kan erbjuda, innebär livet i en djurpark ändå vissa inskränkningar för djuren. Men ett liv i det vilda har också sina begränsningar. Många vilda djur får sina rörelser begränsade av territoriella gränser. Deras “frihet” i naturen är ofta radikalt begränsade av den dagliga kampen för att överleva. Djur i naturen gör inte långa utfärder för nöjes skull, utan för att uppfylla de dagliga behoven så som mat, vatten, skydd från väder och vind och möjligheter att para sig. Vad vi människor ofta ser som djurens frihet, i naturen, är ofta en begränsad tillvaro som ständigt styrs av en kamp för att överleva.

Att ge djuren tillräckligt med utrymme för att få utlopp för sina naturliga beteenden är viktigt, men många studier har också visat att det är minst lika viktigt att djurens inhägnader erbjuder valmöjligheter, komplexitet, variation och utmaning.

På Skansen ser vi till att våra djur har tillräckligt utrymme för att röra sig fritt, har lämpliga sovplatser och reträttmöjligheter. I de fall som behövs, som t.ex. för köldkänsliga djur eller djur som går i dvala, anpassas temperaturen efter deras behov. Våra anläggningar uppfyller eller överträffar de lagkrav som finns, vilket innebär skydd mot väder och vind, inkräktare, skadedjur, rovdjur samt fysiska skador. Anläggningarna är även utformade så att det går att upprätthålla den hygien som krävs.

Miljöberikning i djurparken

För att ytterligare tillgodose arternas naturliga beteenden arbetar vi med med miljöberikning. Miljöberikning innebär att mentalt och fysiskt stimulera djuren, främst genom ändringar i djurens miljö, även om det också kan ta en mängd andra former. Berikningstekniker kan involvera användningen av doft, ljud, nya objekt och föremål som kräver manipulering.

Ett exempel på berikning kan vara att gömma mat i djurets hägn för att stimulera dess naturliga födosöksbeteende nämligen att aktivt leta efter mat. Forskning har visat att många djur faktiskt föredrar att “arbeta” för sin mat. Detta innebär att även om foder tillhandahålls, väljer de att hämta sin mat från anordningar som kräver en del manuell eller mental fingerfärdighet. Djuren hålls även så långt det är möjligt i anpassade sociala grupper då man tar hänsyn till hur arten lever i naturen.

Träning med positiv förstärkning

Träning med positiv förstärkning är ännu ett verktyg, som vi kan använda oss av för att öka välfärden hos de djur vi har hand om. Träning används bland annat för att underlätta den dagliga skötseln av djuren, minimera stress vid veterinärundersökningar och erbjuda mental stimulans för djuren.

Träning gör det möjligt för djuren att frivilligt delta i sin egen veterinärvård, genom att bland annat vara tränad till att presentera olika kroppsdelar för undersökning, ställa sig på en våg eller tolerera injektioner och provtagningar. Träning ger också djuren möjligheten att göra aktiva val i sina dagliga rutiner, vilket ger dem kontroll över sin egen situation. Träningspass som är komplexa och tidskrävande ger också djuren möjlighet att lösa problem och erbjuder på så sätt en mental stimulans.

Upp