Djurvårdare och visenter Skansen

Skansens uppdrag som djurpark

Skansens djurpark arbetar med utbildning, artbevarande och forskning. Vårt syfte som djurpark är att varje dag sprida kunskap om djur till våra gäster. Djurparken har även en central och viktig roll för att själva och genom goda samarbeten verka för att bevara arter som riskerar att utrotas.