Djurgårdspaviljongen
Sparad som favorit Spara som favorit

Djurgårdspaviljongen

I en verkstad vid Hötorget i Stockholm i början av 1800-talet produceras lusthus i långa rader. De levereras i platta paket och de går att montera på bara några dagar med hjälp av en bra skruvmejsel.

Fredrik Blom, officer, arkitekt och professor levde under Karl Johans regeringstid i Stockholm. Han har satt sin prägel på Stockholms stadsbild som den ser ut idag och han blev mycket känd redan på sin tid med prefabrikationen av flyttbara trähus. Produktionen fick en sådan omfattning att Blom inrättade en verkstad vid Hötorget i Stockholm. Väggar, golv och tak transporterades i delar som var lätta att sammanfoga. Husen, som fanns i olika storlekar, var försedda med flyttbara kakelugnar och spiraltrappor. De var oftast utförda i lätt empire, med ornament och andra klassiska detaljer, men kom i viss mån också att följa smakens växlingar.

Arbetet med husen fortsatte åtminstone till 1840-talets början och uppmärksammades också i internationell press. Man vet att husen exporterades till såväl Ryssland som Frankrike och flera andra länder. Det är osäkert hur många hus som tillverkades men de kan ha varit minst 150.

På Djurgården finns flera av de flyttbara husen bevarade och där finns också ett av Bloms mest kända verk, Rosendals slott. Det lilla lusthus som står på Skansen, strax till höger innanför huvudingången, uppfördes på 1830-talet inte långt från sin nuvarande plats. Det har sedan dess flyttats minst tre gånger och bl a gjort tjänst som väntsal för ångbåtar ute i skärgården.
1720-1820

Upp