Björn på Skansen

På teckenspråk: Djuren på Skansen

Förr i tiden var de vilda djuren en del av människors verklighet på ett annat sätt än idag. Björnen, vargen och de andra vilda djuren fanns i många människors närhet och livet måste anpassas efter dem. Därför kan du se några av de nordiska vilda djuren på Skansen. Här finns också många gårdsdjur som kor, får, getter, hästar och grisar.

Björnen är Sveriges största rovdjur. Den sover nästan halva året och kan skapa oro om den kommer nära bebyggelse, även om det nästan aldrig händer att björnar attackerar människor.

Vargen är ett hunddjur som lever i familjeflockar där föräldradjuren är de som bestämmer. Vargen liknar en stor hund med kraftig nos, brett huvud och mycket långa ben.

Järven är en ganska dålig jägare, som främst äter döda djur eller djur som andra rovdjur redan har fällt. Järven har ett litet huvud med en bred trubbig nos och väldigt små öron. Pälsen är mörkbrun.

Lodjuret är Sveriges enda vilda kattdjur. Det har en kort kropp med långa ben och väldigt stora tassar.

Älgen är den svenska skogens största djur. Älgen är lätt att känna igen på de stora öronen och den långa mulen. Tjurarna har horn och är både högre och tyngre än korna.

Bland de vilda djuren på Skansen finns också vildsvin, visent, gråsäl, knubbsäl, utter, berguv och lappuggla.

I de kulturhistoriska gårdarna finns får, grisar, getter och kor.  Människorna hade dessa djur på gården för att få mjölk, kött, smör och ost. Hästen hade en viktig roll som transport av människor och gods, de drog dessutom timmer i skogen och redskapen för att bruka åkrarna.

På Lill-Skansen finns sällskapsdjur som katter, kaniner och marsvin, och små vilda djur i ett pedagogiskt utrymme för lek och lärande. Skansen-Akvariet och anläggningen Vårt Afrika visar exotiska djur som apor, fåglar, reptiler och insekter.


Skansen på teckenspråk

Upp