Vi tackar

Alla som gjort det möjligt att skapa Baltic Sea Science Center

Stiftelsen BalticSea2020 och dess grundare Björn Carlsson

Stockholms universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet som också ingår i Kunskapsrådet - garanten för att allt som förmedlas i BSSC är vedertagen fakta.

Stockholm Vatten och Avfall som ingår i Kunskapsrådet och som är med och utvecklar skolverksamheten.

Arkitekten Katarina Wahlström, KAWA, och landskapsarkitekterna Topia som har utformat byggnaden och området.

Joakim Lundin som har designat utställningarna i samarbete med Kunskapsrådet och Skansen.

Sh bygg som har varit byggentreprenör, Betongindustri och Weber St Gobain materialsponsorer.

Allt detta har också möjliggjorts i samarbete med Skansens medarbetare och en rad externa aktörer.


Baltic Sea Science Center

  • Rådande restriktioner innebär att Skansen kan ha som mest 5000 gäster samtidigt på området. Därför måste vi reservera oss för att vi kan behöva stänga entréerna när det är fullsatt. Vi gör allt vi kan för att du ska få ett bra besök på Skansen, välkommen!

  • Köp här

Upp