Vi tackar

Alla som gjort det möjligt att skapa Baltic Sea Science Center

Stiftelsen BalticSea2020 och dess grundare Björn Carlsson

Stockholms universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet som också ingår i Kunskapsrådet - garanten för att allt som förmedlas i BSSC är vedertagen fakta.

Stockholm Vatten och Avfall som ingår i Kunskapsrådet och som är med och utvecklar skolverksamheten.

Arkitekten Katarina Wahlström, KAWA, och landskapsarkitekterna Topia som har utformat byggnaden och området.

Joakim Lundin som har designat utställningarna i samarbete med Kunskapsrådet och Skansen.

Sh bygg som har varit byggentreprenör, Betongindustri och Weber St Gobain materialsponsorer.

Allt detta har också möjliggjorts i samarbete med Skansens medarbetare och en rad externa aktörer.


Baltic Sea Science Center

Upp