Skolan och Östersjön

Skansen vill vara en naturlig del av undervisningen i frågor kopplade till Östersjön, hållbar utveckling och biologisk mångfald. Här får eleverna uppleva livet under ytan, men också vara aktiva och undersöka olika frågor och fenomen. BSSC har ett samarbete med Stockholm Vatten och Avfall kring skolprogram, vilket bland annat innebär att besök för skolor i Stockholm stad och Huddinge kommun är avgiftsfria. Målet med satsningen är att nå 300 skolklasser med riktad och lustfylld undervisning om Östersjön

Baltic Sea Science Center