Skolan och Östersjön

Skansen vill vara en naturlig del av undervisningen i frågor kopplade till Östersjön, hållbar utveckling och biologisk mångfald. Här får eleverna uppleva livet under ytan, men också vara aktiva och undersöka olika frågor och fenomen.

Baltic Sea Science Center