Framtiden i fokus för pedagogiken

Labbet står klart, skolvisningarna har tagit form och nu ser pedagogerna på Skansen fram emot att möta de första klasserna på besök i det nya kunskapscentret Baltic Sea Science Center. Här ska intresset väckas och engagemanget för det unika innanhavet Östersjön. Skansen och Stockholm Vatten och Avfall har en gemensam satsning för att nå skolklasser i Stockholm och Huddinge.

Målet med satsningen är att nå 300 skolklasser inom ramen för Stockholm Vatten och Avfalls upptagningsområde, Stockholm stad och Huddinge med riktad och lustfylld undervisning om Östersjön. Stockholm Vatten och Avfall bekostar besöken för klasserna som ett led i satsningen på rent vatten. Övriga klasser utanför upptagningsområdet är alltid välkomna men betalar enligt gängse prislista.

-Klasser ska kunna besöka Baltic Sea Science Center som en del i den ordinarie undervisningen, säger Sophie Lewenhaupt som är pedagog på kunskapscentret. Vi vill också att eleverna och lärarna ska fortsätta att bearbeta information när de kommer tillbaka till sina egna klassrum.

-Skolbesöken ska ge kunskap och väcka engagemanget hos eleverna så att de förstår hur värdefull Östersjön är, säger Helena Liljestrand på Stockholm Vatten och Avfall. Vi behöver alla hjälpas åt, och även med små insatser från många människor kan vi göra skillnad, tex att inte spola ner skräp och kemikalier i avloppet, handla miljövänliga produkter och på att annat sätt leva hållbart.

Skolprogrammen utformas efter den aktuella läroplanen. På plats i Baltic Sea Science center får eleverna upptäcka Östersjön genom akvarier, en filmsal, Labbet - ett fullt utrustat laboratorium och skolsal - och genom interaktiva utställningar där problemområden tas upp så som övergödning, miljögifter och fiske.

-Det är viktigt att belysa problemen men när man går hem ska det också finnas möjliga verktyg och lösningar så att vi känner att vi kan bidra konkret, säger Helena Liljestrand. Med kunskap kan vi alla bidra genom en hållbar livsstil och det är viktigt inte minst för den generation som växer upp nu och ska ta över.

Skolvisningar och klasser
Nu går det att boka skolvisningar och program för april, maj och juni månad. Bokningarna görs via Skansens hemsida skansen.se under fliken Skolor.

Fakta om Baltic Sea Science Center
BSSC är ett kunskapscenter för Skansens pedagogiska verksamhet som lyfter samspelet mellan människa, djur och natur. I anläggningen ligger fokus på de fyra stora miljöutmaningarna för Östersjön – övergödning, överfiske, miljögifter och utarmad mångfald. Centret invigs 11 april 2019. Utöver Stockholm Vatten och Avfall är även Stockholms universitet och SLU involverade i Baltic Sea Science Center som finansierats till stor del av BalticSea2020.

Fakta om Stockholm Vatten och Avfall
Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten och avfallstjänster med miljöfokus. SVOA förser 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand.


Skolan och Östersjön

Upp