En skolklass besöker Baltic Sea Science Center på Skansen

Stiftelsen Skansen och Baltic Sea Science Center förnyar samarbetet med Stockholm Vatten och Avfall

Stiftelsen Skansen har förnyat samarbetsavtalet med Stockholm Vatten och Avfall för verksamheten som bedrivs på Baltic Sea Science Center (BSSC). Det nya avtalet avser att stärka gemensamma insatser för att nå ut med information samt skapa förståelse och öka kunskapen om Östersjön.

Samarbetet med Baltic Sea Science Center (BSSC) inleddes 2019. Det förnyade avtalet innebär att den kunskap, forskning och hänsyn om havet som idag förmedlas på BSSC kan fortsätta att nå ut till ännu fler av Skansens gäster.

– Samarbetet med Stockholm Vatten och Avfall ger oss möjlighet att ta emot skolklasser med budskap om Östersjön. Det ger oss dessutom möjligheten att ta emot klasser kostnadsfritt från Stockholms kommun och Huddinge kommun, vilket är helt fantastiskt. Vi lanserar också en ny lektion för yngre elever som handlar om vattnets väg genom staden. Kunskap som vi gemensamt är väldigt måna om att nå ut med, säger Anna Björn, enhetschef på BSSC.

Samarbetet berör både den pedagogiska och publika besöksverksamheten på BSSC. BSSC är Skansens kunskapshus om Östersjön och erbjuder utställningar, akvarier, filmsal och laboratorium. Utställningen i huset speglar livet i havet, människans påverkan och framtida lösningar.

– Vi är glada över vårt fortsatta samarbete med Skansen och Baltic Sea Science Center. Här får besökare och elever möjlighet att lära sig mer om Östersjön och dess utmaningar på ett inspirerande sätt. Alla kan bidra genom att leva mer hållbart och vara rädda om det vatten man använder, säger Mårten Frumerie, VD på Stockholm Vatten och Avfall.


Nyheter

Upp