Brunråtta på Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Brunråtta

Råttor kan prata med varandra, pipa, sjunga, skrika eller knastra med tänderna. Så berättar de viktiga saker för andra råttor.

Råtta på Lill-Skansen

Skansen

Brunråttor förökar sig mycket snabbt, ett par råttor kan bli 1000 stycken på bara ett år!

Brunråttan är ett exempel på en art som spritt sig till flera världsdelar med människans hjälp. Den kom till Europa från Asien som fripassagerare på handelsskepp. Det hände på Medeltiden, för 500 år sen. Brunråttan trivdes i Sverige och började med att köra bort alla svartråttor som fanns här. Sen slog den sig ner i hus, i avlopp, på soptippar och där det fanns mat. Precis som människan, har den spritt sig till alla kontinenter på hela jorden, utom till Antarktis. Brunråttan är det mest framgångsrika däggdjuret efter människan.

På ställen den kommit till har brunråttan ofta skapat problem. Den har trängt undan inhemska djur genom att konkurrera med dem eller äta upp dem. Och den har spritt sjukdomar till människan och andra arter.

Utseende & biologi

Råttornas svans är lika lång som kroppen. Det finns råttor som väger nästan ett kilo, men det vanligaste är 550 gram för hanar och 350 gram för honor.

Den förökar sig snabbt, ett par råttor kan bli 1000 stycken på ett år. En hona kan 5–6 gånger om året få 7–15 ungar, som i sin tur snabbt får egna ungar. Honan sköter dem väl, eftersom de är blinda, nakna och döva när de föds. Råttor som är släkt lever tillsammans. De putsar varandra och försvarar varandra mot andra råttor, som inte hör till familjen.

Råttor har mycket god hörsel, de kan höra ultraljud och andra toner som är så höga att vi människor inte kan uppfatta dem. De har mycket bra luktsinne och ser färger ungefär som vi, men de kan inte skilja på rött och grönt och inte heller se ultraviolett ljus. Med så välutvecklade sinnen är råttorna mycket skygga djur. Råttor kan skrika för att varna för en fara. De måste akta sig för många olika saker, till exempel människor, katter, berguvar och ormar.

Råttor är allätare, de äter allt från växter till insekter och människans avfall.

Råttor simmar bra, också under vattnet. Därför kan de ta sig in i hus genom avloppsrören. De är också skickliga på att gräva och bygger långa system av gångar i marken där de bor under flera generationer. Råttor kan lära sig hitta i mycket svåra labyrinter och lösa komplicerade uppgifter.

Brunråttan & människan

Brunråttan har varit avskydd och förföljd av människan eftersom den ofta flyttat in i våra hus. Dessutom har den rört sig på soptippar och i avloppssystem och spridit både smuts och sjukdomar som pest och salmonella. När brunråttan kommer in i våra byggnader kan den gnaga och förstöra byggnadsmaterial, inredning, elledningar och kläder. Den har även orsakat skada för människan i matförråd och sädesmagasin där de tagit för sig av det som människan sparat inför vintern.

Människan har försökt att minska antalet råttor genom att fånga dem med fällor eller till och med döda dem med råttgift. Flera hundraser har avlats fram som skickliga råttjägare, till exempel terriers.

Samtidigt har människan också avlat brunråttan till sin tjänst. Råttor har varit de allra viktigaste försöksdjuren i medicinsk forskning och miljöforskning eftersom att de förökar sig snabbt. Som sällskapsdjur i hemmet har de också blivit populära, eftersom de lätt blir tillgivna och mycket tama. Den låter sig gärna klappas och tycker om att klättra på den som sköter den.

– Läs mer –

Lill-Skansens djur

Upp