Guldsmed arbetar i Guld- och silververkstaden på Skansen

Borgerskapet och hantverket på Skansen

Skansens borgerskap är en sammanslutning hantverkare – yrkesverksamma, pensionärer eller studenter – som arbetar i Skansens kulturhistoriska verkstäder. Genom borgerskapet lever kunskapen om historiska hantverk vidare, och förhoppningsvis väcks ett intresse för det immateriella kuturarvet hos någon ny varje dag.

Borgerskapet bildades i slutet av 1940-talet med uppgiften att då och då samlas för att visa och berätta om sina yrken i Stadskvarterens verkstäder. Idag omfattar Skansens borgerskap runt 100 skickliga hantverkare som är indelade i olika skrån, precis som hantverkarna var i äldre tid i svenska städer. Förutsättningarna för borgerskapet har förändrats många gånger under årens gång och några skrån har tillkommit medan andra försvunnit. Idag finns 14 olika skrån på Skansen: apotekare, bokbindare, boktryckare, guldsmeder, garvare, gravörer, klensmeder, pappersmakare, plåtslagare, sadelmakare, skomakare, snickare, tapetserare och metallarbetare.

Apotekaren i Skansens Apotek
Apotekaren i Skansens Apotek |

Bevarande av en försvinnande hantverkskunskap

Idag är många hantverk nästintill bortglömda och antalet utövare är försvinnande få. För Skansen är det därför viktigt att värna och skapa nytt intresse för det immateriella kulturarvet, och därmed också bidra till en hållbar utveckling.

I verkstäderna vill vi visa, berätta och ge perspektiv på historien för alla som besöker Skansen. Här finns en unik möjlighet att jämföra hantverket förr och nu och hålla äldre tillverkningsmetoder vid liv. Skråhantverkarna i borgerskapet bidrar till att levandegöra livet i städerna med arbete, handel och bostäder. De kan berätta om verkstadsmiljön och sätta in hantverket i ett historiskt sammanhang för att på så sätt ge perspektiv på vår egen tid.

Silversmeden på Skansen
Silversmeden på Skansen |

Upptäck, pröva på och köp med dig hantverk hem

I varje verkstad är målet att visa så många olika och intressanta delar av hantverket som möjligt. Ambitionen är förstås historisk autenticitet, men det är inte alltid möjligt att vara helt tidstrogen. När den stora silverpressen demonstreras är det exempelvis inte silver som pressas, utan den betydligt billigare metallen koppar. Men motivet, en liten snäcka, är hämtat från ett originalverktyg från tiden. I Tapetserarverkstaden kan gästerna följa hela processen med att stoppa och klä möbler med gamla material och tekniker. Tidstypiska stolar har lånats från en av Röda Korsets second hand-butiker och lämnas tillbaka till försäljning när de är färdigklädda. I flera av verkstäderna finns även möjligheten att själv prova på olika hantverksmoment. I Boktryckeriet kan ni testa handpressen och trycka framsidan på ett litet häfte, för att sedan ta med det till Bokbinderiet och binda ihop häftet. Häftet kan sedan tas med hem som ett litet minne från dagen.

I Skansens verkstäder tillverkas också flera produkter till försäljning i Skansenbutiken. I Snickerifabriken skapas tidsenliga stolar och pallar och i Mekaniska verkstaden mässingsljusstakar och supkoppar. I Boktryckeriet trycks och säljs kistebrev och kort med äldre motiv och där tillverkas även inbjudningskort på beställning.

Mellan flera hantverksmiljöer i staden finns olika samarbeten och utbyten. Sitsen till Snickerifabrikens sitsar stoppas i Tapetserarverkstaden, medan lädret till skorna i Skomakeriet garvats av garvaren. I Boktryckeriet trycks kopior av ett par tidiga nummer av tidningarna Aftonbladet och Hwad Nytt? Deras liberala innehåll, i linje med 1840-talets politiska tankeströmningar, berättas det mer om i Boktryckarbostaden bredvid där tryckeriets ägare bor. Tidningarna återfinns även i Kryddboden, där de fungerar som tidsenligt omslagspapper.

Bokbindare arbetar i Bokbinderiet på Skansen
Bokbindare arbetar i Bokbinderiet på Skansen |

När är verkstäderna i staden öppna?

Varje helg är flera verkstäder öppna och från midsommar till mitten av augusti är flera verkstäder öppna dagligen. Borgerskapet medverkar också vid särskilda programdagar, och under julmarknadshelgerna är så gott som alla verkstäder i Stadskvarteret öppna.

I Stadskvarteren verkar även bagare, krukmakare och glasblåsare som inte ingår i Borgerskapet. De har öppet en stor del av året.

Aktuella öppettider hittar du i vårt Kalendarium.

Upp