Bollnässtugan, Skansen

Bollnässtugan är oftast öppen i anslutning till de stora högtiderna midsommar och jul.

Sparad som favorit Spara som favorit

Bollnässtugan

Helgdagshuset är ett hus för glädje, sorg och katekesförhör. Gårdsfolket samlas till husförhöret. Det gäller att kunna sin katekes.​

Det är brukligt på storbondegårdar i Norrland, och i synnerhet i Hälsingland, att särskilda hus på gården reserveras för olika skeden i livet, högtider och ritualer. En sån byggnad kan också användas som gäststuga eller som rum för gårdens folk under viss del av året.

Helgdagsstugan är ett rikt dekorerat hus från byn Herte i Bollnäs socken i Hälsingland. År 1786 smyckades innerväggar och innertak med bibliska motiv av bygdemålaren Jonas Hertman. Väggmålningarna är de enda av hans interiörer som bevarats i sin helhet.

1720-1820

Upp