Boktryckerigårdens trädgård
Sparad som favorit Spara som favorit

Boktryckargårdens trädgård

På gården bakom Boktryckeriet finns en mindre stadsträdgård med ett rödmålat lusthus, odlingsbäddar, fruktträd och prydnadsbuskar.

Denna trädgård är typisk för 1840-talet med sitt lusthus och grönmålade spjälstaket som skiljer trädgården från den stensatta gårdsplanen. På gårdsplanen fanns ofta även vedbodar, avträden, stall samt arbetslokaler för hantverk, industri och handel.

Staketet runt trädgården markerar alltså en funktionell men även en social uppdelning. På en gård där det fanns flera bostäder tillhörde trädgården oftast bara en av lägenheterna. Grinden till trädgården hölls då låst och de övriga hyresgäster fick hålla till på gårdsplanen vid måltider eller sällskapsliv.

Boktryckerigårdens täppa
Boktryckerigårdens täppa |

Trädgården på Boktryckargården är indelad i fyra odlingsbäddar. Här odlas grönsaker såsom mangold, rädisor, rödbetor, blomsterbönor, jordärtskockor och rabarber. Lusthuset inramas av syrenbuskar och pioner, men också av trädgårdsstormhatt, prickflox, stjärnflocka, julros och strutbräken.

Vanligt för den tiden var också att odla frukt på spaljéträd för att utnyttja trädgården maximalt. Fördelarna var flera, träden blev inte för stora och skuggade därför heller inte odlingarna och genom hård beskärning fick man fram mycket frukt på en liten odlingsyta. I trädgården finns idag två spaljerade fruktträd, ett äppelträd och ett päronträd.

- LÄS MER -

Trädgårdar

Upp