Sparad som favorit Spara som favorit

Bobergs observatorium

På Sollidenplanen finns ett litet åttkantigt observatorium med kupol, ritat av arkitekten Ferdinand Boberg.

Gustav Ferdinand Boberg räknas som en Sveriges främsta arkitekter. Hans arkitektur var banbrytande efter 1890 fram till 1915. Han ritade ett observatorium till sin egen 50-årsdag den 11 april 1910. Tillsammans med två andra donatorer skänkte han sedan observatoriet med stjärnkikare till Skansen.

"Intresset för rymdens under utmynnade i en önskan att för den stora allmänheten möjliggöra observerandet av sådana föremål, och jag hade så småningom läst mig till och på papperet uppkonstruerat ett litet observatorium med aktningsvärd refraktor, parallaktiskt uppställd och med urverk, vridbar och öppningsbar kupol etc. samt genom korrespondens med Zeiss i Jena fått en beräkning på kostnaderna för en sådan anläggning, varvid jag som plats tänkte mig Skansen.

Då jag ej kunde själv bekosta hela anläggningen, som beräknades kosta 9 000 kronor, omtalade jag mitt förslag för två förmögna vänner, som lovade att bidraga med 3 000 kronor vardera, om jag åtog mig en lika stor post, och under villkor att de fingo förbli anonyma.

Givetvis antog jag med tacksamhet deras generösa erbjudande och det var för att i Jena hos Zeiss personligen se det instrument, varom jag korresponderat med firman, som jag i slutet av år 1909 reste dit ned på ett par dagar och definitivt gjorde upp affären.

Jag fick sedan tillstånd att uppföra den lilla byggnaden och kunde den 11 april 1910, på min femtioårsdag, till Skansen som gåva överlämna dess av mig uppförda och inredda observatorium.”

(Bobergiana, Anteckningar av och om Anna och Ferdinand Boberg, Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1958)

Solsystemets planetbanor är lagda i ringar runt byggnaden. De är gjorda av granit och mässing och är skalriktigt återgivna i förhållande till varandra storleksmässigt och även i förhållande till observatoriets kupol som symboliserar solen. Avstånden är däremot inte skalenliga. I stakets tolv sektioner finns symboler för Zodiaken (djurkretsens) stjärnbilder Väduren, Oxen, Tvillingarna, Kräftan, Lejonet, Jungfrun, Vågen, Skorpionen, Skytten, Stenbocken, Vattumannen och Fiskarna.

- LÄS MER -

1914-1945

Upp