Sparad som favorit Spara som favorit

Bergbaneskiosken

Inför Stockholmsutställningen 1897 byggs Skansens bergbana som en förbindelselänk mellan Skansen och utställningsområdet på Lejonslätten. Biljetter köper man i Bergbanekiosken.

1896-1897

Till Stockholmsutställningen 1897 står Skansens bergbana och Bergbaneskiosk klar. Jödde i Göljaryd beskriver i boken Årets minnen 1897 att Bergbanekiosken är dekorerad efter Stina-Lisa från Göljaryds brudkistelock, ”där Skansen står måladt medt i kransen mellan de fira solroserna”.

1907

Till en början ligger Bergbanans dalstation utanför Skansens mark. 1907 genomförs ett ägarbyte mellan Skansen och Kungliga Djurgården som innebär att Bergbanekiosken hamnar på Skansens område.

1929

Bredvid Bergbanekiosken står den gamla Djurgårdsteatern som brinner ner en junidag 1929. Både Bergbanans ”vänt- och påstigningshus” och maskinrum fattar eld av gnistregnet från teaterbranden men bränderna kan släckas allteftersom.

Bergbanan1902-red.jpg#asset:20762

1970

I en artikel i Dagens Nyheter från 17 december 1970 står följande rader om Bergbanekiosken. ”Fönsterrutorna till den fornnordiska, av drakhuvuden krönta biljettkiosken har slagits sönder.”

1973

1973 återinvigs Bergbanan som moderniserats utifrån tidens säkerhetskrav. Det är troligtvis nu som Bergbanekiosken får en ny fasad med stående panel och stora fönster.


Skanseniana

Upp