Sommaren på Skansen är full av kultur, natur och djur.

Skansens årsredovisning 2021 publicerad

Skansens årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig.

Skansens årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på Skansen webbplats skansen.se/sv/arsredovisning

Stiftelsen Skansens låga omsättning 2021 innebär att lagstadgat krav ej funnits på att upprätta en fullständig hållbarhetsredovisning. Däremot fortsätter hållbarhetsarbetet på Skansen och viss information samt nyckeltal kopplat till arbetet med social- och miljömässig hållbarhet har inkluderats.


Nyheter

Upp