En korg med äpplen, Skansen

Äppelgårdens dagliga verksamhet

En värdefull verksamhet på Skansen heter Äppelgården som hör till Södermalms dagliga verksamhet. Gruppen befinner sig och utgår från lokal på Skansenområdet. Man samarbetar med Skansens olika avdelningar och på uppdrag av Skansen utför gruppen bland annat park- och trädgårdsarbeten, städuppdrag, målningsarbeten och lättare snickeriuppdrag. Äppelgårdens dagliga verksamhet har stor betydelse för Skansens miljö och som avlastning för den ordinarie personalen.


Här hittar du Äppelgårdens hemsida med mer information.

Upp