Akvaristerna

Patrik Jakubowski och Emma Alsing Skoog är marinbiologer och arbetar som akvarister på Baltic Sea Science Center. Följ med dem i det dagliga arbetet med djur och natur under ytan.

Del 1: Om första dyket, känsliga maneter och en sjurygg...
2019-03-05

Del 2: Maneter - en alldeles speciell livscykel
2019-03-21

Del 3: Öringmatning - det kokar nästan över
2019-03-21

Del 4: Tångskog och streetlife
2019-04-17

Del 5: Är torsken torsk?
2019-04-24

Del 6: Övergödning, gäddan Gunnel och en havsnålspappa

Del 7. Hur kräsen kan en sjurygg bli?

Del 8: Tumlaren - Östersjöns lilla val


Röster om Östersjön

Upp