Aktuellt på Skansen – Covid-19

Öppet på Skansen - gräns för antal gäster

Skansen har fortsatt öppet och välkomnar våra gäster till vår stora park. Men det finns tyvärr en gräns för hur många personer vi kan hantera samtidigt. Skansen har i samråd med berörda myndigheter gått från att inte ha någon maxgräns alls, till en maxgräns nu på ca 6 000 personer.

Planera gärna ert besök på Skansen i förväg. De flesta gästerna kommer mellan 10–12 och då blir risken för folksamling utanför entrén som störst. Kom gärna efter 12 och sprid ut era lunchtider så blir det lättare för alla att hantera avstånd och undvika risk för folksamlingar.

Skansen är mycket tacksamma för att vi under Covid-19 på ett ansvarsfullt sätt kan ha öppet och samtidigt följa lagar och riktlinjer. Vi måste också reservera oss för att vi kan behöva stänga för insläpp om det blir för mycket gäster på området och hoppas på er förståelse. Vi får alla hjälpas åt och visa hänsyn till varandra.

Vi önskar er en trevlig dag på Skansen!

Läs mer

Försiktighetsåtgärder på Skansen pga Covid 19

Med anledning av Covid -19 anpassar vi verksamheten och har vidtagit nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa en trygg miljö och förhindra smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringsbeslut.

- Du möts av kontantfria kassor i entré och butik

- Vi har satt en maxgräns för antalet besökare på området för att förhindra trängsel och har alltid en beredskap att stänga om det närmar sig våra maxgräns

- Vi uppmanar att hålla ett ordentligt avstånd i köer för att undvika trängsel

- Större publika evenemang kan komma att ställas in för att undvika folksamlingar

- De flesta inomhusmiljöer är stängda för att undvika trängsel.
Våra kulturhistoriska hus samt Lill-Skansen är stängda. Skansen-Akvariet och Baltic Sea Science Center håller öppet. Bageriet, Krukmakeriet och Stockholms Glasbruk är öppet. Se aktuella öppettider i kalendariet.

- Flera restauranger/matställen på området håller öppet och följer de riktlinjer som gäller

- Vi har publikvärdar på området som påminner våra gäster om sitt ansvar att hålla avstånd

-Våra gäster har möjlighet att tvätta och sprita händerna på flera platser på området

- Gäster välkomnas om de är friska men uppmanas att stanna hemma om man känner sig sjuk

- Städfrekvensen har utökats så att du vistas i en ren miljö vid ditt besök hos oss

- Vi har en strikt policy om att personalen ska stanna hemma vid minsta möjliga symtom

- Vi har ställt in resor och uppmanar till digitala möten

- Varje dag träffas Skansens ledning via ett digitalt avstämningsmöte för att följa utvecklingen och agera på myndigheters eventuella beslut och rekommendationer

- Skansens yta är lika stor som Gamla Stan vilket är en fördel när du vill komma ut och göra något men ändå undvika trängsel. Det finns gott om utrymme för friska att ta en promenad i parken eller titta på djuren, Välkommen!


Läs mer

Med anledning av insändaren på Expressens kulturdebatt kopplat till Skansen 2020-05-28

På Skansen är vi ytterst måna om alla våra medarbetare, både före detta och befintliga. Av integritetsskäl väljer vi därför att inte kommentera dagens insändare av en tidigare anställd djurvårdare.

Vi vill att Skansens gäster ska veta att ni alltid kan fråga oss på plats om ni har funderingar kring Expressens skriverier – det gäller alla oss som arbetar på Skansen. Tveka därför inte att prata med våra djurvårdare eller annan personal på plats. Givetvis kan ni även alltid kontakta vår kommunikationsavdelning för att få svar på era frågor. Alla vi som arbetar på Skansen är nämligen väldigt stolta över vår arbetsplats.

Läs mer

Med anledning av Gunilla Brodrejs artikel i Expressen kring Skansens djurhållning

Expressen har lyft fram Skansens djurhållning kopplat till framför allt avlivning av vargkull och en Linderödsgris bakåt i tiden - så långt som 10 år tillbaka i tiden sträcker sig deras exempel, och det finns tyvärr saker Skansen kunde gjort bättre kopplat till dessa incidenter. Det är något vi får leva med och har dragit lärdom av så att liknande händelser inte ska upprepas.

Alla som arbetar med djuren på Skansen har utbildning för det och djurvälfärden kommer högt upp på agendan varje dag. Arbetet med Skansens djur grundas på beprövad erfarenhet och vetenskaplig forskning, inte på allmänt tyckande och olika ideologier. Vi har även med tiden byggt upp en starkare organisation med speciella djurvårdargrupper där specifika frågor avhandlas. Vi har även stärkt rutiner för dialog mellan veterinär, zoolog och chefer samt även djurvårdare när det är frågor som direkt berör dem. Detta har inneburit en betydligt förbättrad dialog mellan medarbetare och ledning inom avdelningen.

Zoologiska avdelningen på Skansen har under min ledning genomgått en förändringsresa de senaste 10 – 12 åren. Det har varit en omställning till en i allt högre grad professionell verksamhet för god djurvälfärd som ibland kan ha varit tuff, som förändringar är. Kanske har det inte heller alltid gått som vi tänkt oss men vi har lärt, vidtagit åtgärder och framför allt inte brutit mot gällande lagar.

Djur attraherar gäster till Skansen men viktigt att veta är att Skansen inte håller djuren främst för nöjes skull. Att våra gäster vill se djur möjliggör för oss att på ett synligt, och pedagogiskt sätt, lära ut och belysa viktiga samhällsfrågor som artbevarande, biologisk mångfald och djurens viktiga roll för människans överlevnad. Att kunna se ett djur med egna ögon bidrar i hög utsträckning till att engagemang och intresse för naturen väcks.

Att avliva djur är inget någon av oss, som dagligen arbetar med djuren, ser fram emot. Vår grundprincip är dock fortsatt att djurhållningen ska präglas av hög djurvälfärd med välutbildad personal som sköter djuren i anpassade anläggningar och som möjliggör att djurens naturliga behov så långt som möjligt tillgodoses. Alla våra djurvårdare som arbetar på Skansen idag brinner lika mycket för djuren som de som uttalat sig i artikeln.

All djurhållning på Skansen har till syfte att förevisa djur med hög välfärd i anläggningar med goda förhållanden.

  • Skansens djur ska bidra till att öka allmänhetens kunskap och intresse för samspelet mellan människa, djur och natur. Förr, nu och i framtiden.
  • Skansens djur ska bidra till att öka människors insikt om behovet av biologisk mångfald samt artbevarande och där det är möjligt ska djuren ingå i bevarandeprojekt.
  • Skansens djur skall, utan att äventyra djurvälfärden, vara tillgängliga för forskning.
  • Skansens djur ska bidra till att levandegöra Skansens kulturhistoriska miljöer och sprida kunskap om svensk kultur.

Djurparken förbättras och utvecklas hela tiden i relation till förutsättningar, ny information, forskning och erfarenheter från egen och andra djurparker. Det har hänt oerhört mycket inom djurparksvärlden generellt de senaste 10 åren och så även här på Skansen.

Vårt djurhållningsarbete följer och regleras dessutom av omfattande lagar, förordningar och föreskrifter. Målet med denna lagstiftning och tillhörande förordning är att förhindra att djur utsätts för lidande. Förutom att följa denna lagstiftning ska Skansen sträva efter mycket god djurhållning och även följa de etiska regler som finns inom SDF (Svenska djurparksföreningen), EAZA (European Association for Zoos and Aquarium) och WAZA (Word Association Zoos and Aquarium)

Tomas Frisk, Chef för Zoologiska Avdelningen, Skansen

Läs mer

Fakta kopplat till artikelns nämnda händelser

Gris 2011

Vi lät en person som var utbildad i hur man avlivar djur hantera situationen, men dessvärre misslyckades skottet, vilket åsamkade grisen skada innan grisen avlivades med skott nummer två. I detta fall var det ett mänskligt misstag, vilket dessvärre aldrig helt kan uteslutas trots goda rutiner.

Säl 2015

Sälen Knuts transport godkändes enligt gängse regler av en officiell veterinär som gjorde en hälsoundersökning och utfärdade hälsointyg för export. Därefter inspekterades djur och transportlåda på Arlanda för att fastställa att sälen var i skick för transport samt att den transporterades enligt IATAS regler.

När sälen anlände i Frankfurt för mellanlandning kontrolleras djuret, enligt medföljande instruktioner, och inte heller där gjordes bedömningen att sälen inte var i skick för vidare transport.

Tyvärr dog Knut i Frankfurt och han obducerades samma dag. Man kunde då inte hitta några skador eller tecken på sjukdom. LST (Sthlm länsstyrelse) utredde fallet men lade ned ärendet efter att de fått den information som efterfrågats.

Avlivning vargar 2015

Freke och två hanar avlivades 2015. I enlighet med veterinärs rekommendation fick vargarna sederande preparat via maten inför avlivning men tyvärr lyckades det inte. Då användes bedövningspil, men vargen i fråga somnade inte och vi valde att gå in i hägnet för att avliva vargarna. Första vargen sköts springande och avlivades när den föll ihop. De andra sköts i lyan med två skott och den tredje vargen sköts med ett skott på nära håll direkt efteråt. Vargarna undersöktes direkt och beslut togs kring att skjuta ytterligare ett skott på den tredje vargen.

Med hänsyn till djuren var detta inte en lyckad avlivning. Situationen blev stressad då bedövningen inte fungerade och vi har från detta dragit flera lärdomar. Vi avlivar inte flera djur samtidigt och dessutom tar vi hjälp av skadedjursgruppen vid svåra avlivningar. Hur själva processen gick till är både lagligt och tillåtet i en djurpark men vi anser inte att situationen blev till det bästa utifrån ett djurvälfärdsperspektiv.

Ko 2018

En kalv föddes och dog utomhus på natten. Kalven föddes 10 dagar för tidigt. Ansvarig djurvårdare, hade kontrollerat kon under dagen och gjort bedömningen att den inte var på väg att kalva. Detta på grund av att dels datumet var väl tidigt och dessutom hade juvret inte fyllts upp med mjölk som det vanligtvis gör innan kalvning. Vid veterinärens obduktion kunde inte dödsorsaken fastställas. Det är inte onaturligt att kalvar dör vid födseln.

Lo

Skansen lodjur är inte övergödda. Den omnämnda honan gick upp i vikt när hon fick preventivmedel. Hon har efter det gått på diet och minskat i vikt, men nu är hon troligen högdräktig och kan därför inte gå på diet.

Björn

Vi har djupdykt i frågan om Lill-Babs björnungar och kan inte med säkerhet fastställa att hon fick björnungar som hon sedan skulle ätit upp. Vi är måna om att våra björnar ska leva så naturtroget som möjligt på Skansen. Att de ska trivas och frodas i en naturlig miljö med så lite mänsklig interaktion som möjligt. Vad vi med säkerhet vet fick Lill-Babs ungar 2013, 2016 och i år. Det har framkommit att man 2018 hört ljud som kan ha varit björnungar. Men några spår av björnungar sågs inte till.

Både Lill-Babs och hanen hade preventivmedel men vad gäller preventivmedel för djur så fungerar det enbart för en del djur, de är dock inte utprovade för vilda djur och kan därför vara svårt att dosera. Så pass att de kan vara effektlösa eller till och med leda till permanent sterilitet.

Älg 2020

Älgen Tur avlivades då han inte var delaktig i Skansens reproduktion. Obduktion visade även att han med största sannolikhet var steril. Skansens djurpolicy säger att ”vi ska möjliggöra att djurens naturliga behov så långt som möjligt tillgodoses”. Fortplantning är ett viktigt naturligt beteende och när tjuren misstänktes vara icke fruktsam fattades beslut om avlivning. Djuren måste inte få ungar varje år, men över tid ska det finnas utrymme för reproduktion, för det mår djuren bäst av.

Läs mer

Tack för allt stöd!

Skansen vill sända ett stort tack till alla er som har visat sitt stöd för museets verksamhet! Ert stöd hjälper Stiftelsen Skansen att fortsätta finnas kvar för kommande generationer. Alla bidrag gör skillnad, och hjälpen behövs fortfarande. Nedan kan du läsa mer om hur du kan stötta Stiftelsen Skansen.

Varmt tack till er alla!
Stöd Stiftelsen Skansen


Upp