Tottieska gården på Skansen

1720-1820

Naturvetenskapens genombrott leder till att en ny världsbild tar form. Med bildning och upplysning ska samhället formas. Tiden präglas av nytta, dygd och förnuftstro. Ny kunskap och främmande varor, som kaffe, te och tobak, sprids över landet och når allt fler.

Historien får liv