Örtagården på Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Örtagården

Skansens örtagård ligger i Stadskvarterets utkant bakom Vaktstugan. Här finns ett hundratal olika sorters växter, bland annat medicinalväxter, häxans växter och prydnadsväxter.

Redan 1892 anlade Artur Hazelius en örtagård, där Laxbrostugan ligger idag. En annan anläggning med sädesslag och foderväxter fanns intill Vaktstugan.

Örtagården
Örtagården |

Alarik Behm, som var chef för Skansens naturhistoriska avdelning 1907–37, skapade år 1914 en betydligt större örtagård på den nuvarande platsen. Örtagården blev snabbt mycket populär samt en förebild för andra örtagårdar runt om i Sverige, och Skansen stod för fröer, skott och annat växtmaterial till alla intresserade.

Ett halvt sekel senare, 1964–65 genomförde trädgårdsarkitekt Walter Bauer en genomgripande förändring av örtagården. Han förde in ett hundratal kryddväxter, medicinalväxter och prydnadsväxter – alla med gammal förankring i Sverige.

- LÄS MER -

Örtagården idag

Örtagårdens utseende och växtlighet har förändrats från år till år, men 2015 påbörjades en restaurering och till säsongen 2017 ser den återigen ut som Walter Bauers Örtagård från 1965.

En Örtagård med drag av klosterträdgård och botanisk trädgård, men framför allt av allmogeträdgård med en klassisk rundel i mitten och med korsande gångar som ramas in med blommande rabatter. Förutom läkeväxter, kryddor och prydnadsväxter, förde Bauer in växter som användes vid färgning och växter med betydelser från folktron. Skyltar med vetenskapliga namn finns utplacerade enligt riktlinjerna för en botanisk trädgård.

- LÄS MER -

1946 fram till idag


1914-1945


Trädgårdar

Upp