Barn i Baltic Sea Science Center

Åk 4–6

Läser ni om ekosystem i närmiljön, urfolk och traditioner eller djurs, växters och andra organismers liv? Boka ett av våra skolprogram!