En korg med äpplen, Skansen

Äppelgårdens dagliga verksamhet

En värdefull verksamhet på Skansen heter Äppelgården. Här arbetar åtta parkvårdare med funktionsnedsättningar som utför arbete åt Skansens olika avdelningar. Äppelgårdens dagliga verksamhet har stor betydelse för Skansens miljö och som avlastning för den ordinarie personalen.

Parkvårdarnas arbetsområde

Park- och trädgårdsavdelningen/Scenografi
Parkarbete, plocka skräp och grenar, räfsa löv, sopa grus, rengöra vattendammar, parksoffor, m.m.

Byggnadsavdelningen
Utvändiga målningsarbeten bl a renovering och målning av Skansens parksoffor

Försäljningsavdelningen
Lagerarbete t.ex. sköta uppackning och prismärkning av varor.

Kulturhistoriska avdelningen
Medverkar vid gruppvisningar för människor med funktionsnedsättningar.

Zoologiska avdelningen
Stallet, djurvård

Här hittar du Äppelgårdens hemsida med mer information.

Upp