Älvrosgården, Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Älvrosgården

Livet på landet kräver kunskaper i självhushållning för att klara behovet av mat, kläder, möbler, verktyg… En del kan man köpa från gårdfarihandlare, som knappar och importerade tyger, men det mesta producerar man på gården eller jagar i skogen.

Öppettider

tis 1/10 11:00 - 15:00
ons 2/10 11:00 - 15:00
tor 3/10 11:00 - 15:00
fre 4/10 11:00 - 15:00
lör 5/10 11:00 - 16:00
Visa alla Öppettider ›

Händer hos

lör 24/8 10:00 - 16:30 Lin och ull
sön 25/8 10:00 - 16:30 Lin och ull
mån 26/8 10:00 - 16:30 Lin och ull
tis 27/8 10:00 - 16:30 Lin och ull
lör 30/11 11:00 - 13:00, 14:00 - 16:00 Folkmusik på Skansen
Visa kalendarium ›

Åkermarken i Härjedalen är mager och lämpar sig bäst för odling av korn. Skogsbruket är en viktig del av ekonomin, och man har naturen nära inpå knuten. I skogen finns gott om vilda djur som björn, varg och älg.

Mycket kan man producera själv men en viktig vara som man behöver köpa är salt, som används för att konservera färskvaror. På 1800-talet sprider sig bruket att dricka kaffe från stadens kaffestugor till landet och nu blir även kaffe en nödvändig utgift.

Boskapsskötsel är den viktigaste näringen. Landskapet domineras av vidsträckta barrskogar, som nyttjas för bete till korna och fodertäkt – man samlar in och torkar bete för vintern, inte bara hö. En gård av Älvrosgårdens storlek kan i början av 1800-talet ha en häst, fem kor, fem kalvar, fyra getter, två killingar, två bockar, elva får och två lamm. Till en gård av det här slaget hör en fäbod, dit man tar boskapen på sommarbete. På fäboden tillverkas smör och ost som sparas till vintern, då korna mjölkar dåligt eller inte alls. Det gäller att lägga upp stora matförråd som kan räcka länge.

Att odla säd i norra Sverige är inte enkelt och det sädesslag som kan mogna under den korta sommaren är korn. Av kornet bakar man det karakteristiska tunnbrödet som torkar snabbt och kan förvaras under lång tid.

Vid slakten på hösten saltar och torkar man köttet. Syrning är också en metod att konservera kött och fisk, som surströmming till exempel. Så småningom blir det också vanligt att röka kött.

Under vintern arbetar männen i skogen och åker på marknadsresor. Skogsbruk i olika former, jakt och fiske samt handel bidrar till att klara försörjningen.

Den kringbyggda gården består av många olika hus, vart och ett med sin speciella funktion. Alla hus är byggda av timmer och taken är täckta med näver och takved. I söder avgränsas gårdsplanen av en timrad gärdesgård.

Boningshuset är en parstuga med en förstuga och en liten kammare i mitten och ett stort rum på vardera sidan. Till vänster ligger vardagsstugan. Här lagas maten över den öppna elden, här slöjdar och spinner man och här sover allt gårdsfolket.

På sommaren brukar ungdomar, drängar och pigor sova i fähuset eller på loftet. Helgdagsstugan till höger om förstugan är finrummet, som bara används vid högtider och fester. Då kläs timmerväggarna med målade bonader. Till vardags används rummet som förvaringsutrymme.

Älvrosgården är av en så kallad nordsvensk gårdstyp som består av byggnader från Älvros socken i sydöstra Härjedalen.

Läs mer om gårdens hus på DigitaltMuseum

- LÄS MER -

Hus och byggnader


1830-1860

Upp