Royal Djurgården

45 aktörer på Djurgården arbetar för att tillsammans stärka Skandinaviens främsta besöksmål.

45 intressenter inom KDI arbetar för att utveckla en gemensam vision för Djurgården. Med ett mycket stort utbud – både kultur, nöje, kunskap  och tradition, miljontals besökare och stora planerade investeringar utmanar nu platsen övriga världsattraktioner som Skandinaviens främsta besöksattraktion.

KDI - Kungliga Djurgårdens Intressenter - har som ambition att genom samverkan medverka till att stärka Djurgårdens position i Stockholmsbilden och att genom gemensamt agerande öka kunskapen om Djurgårdens värden. Djurgården blir starkare och därmed även Stockholms och Sveriges position inom besöksnäringen.

Up