1914-1945

Åren mellan de två världskrigen präglades av kamp för rättigheter som till exempel rösträtt och engagemang i fackföreningsrörelsen men också av politiska kompromisser och framåtrörelse. Sverige började bli modernt. Man hade telefon. Centralvärme, elspis och vattenklosett gjorde livet behagligare. Funktionalismen förändrade stadsbilden.