Ekorre på Skansen

Villkor & förmåner för Skansens årskort

Årskortsförmåner

 • Du som har årskort får utan extra kostnad ta med ett barn 4–15 år (0–3 år har fri entré) vid dina Skansenbesök.
 • Du som har familjeårskort får utan extra kostnad ta med två barn 4–15 år (0–3 år har fri entré).
 • Fri resa med Bergbanan (gäller även medföljande barn enligt punkt 1 och 2).
 • 10 % rabatt i Skansenbutiken inklusive Logen på Bollnästorget, Lill-Skansenbutiken och Gammeldags gott (gäller ej frimärken och rabatterade varor).
 • Rabatt hos Skansen Terrassen, Café Petissan, Restauration Gubbhyllan, Krogen Stora Gungan, Koloni och Café Flickorna Helin & Voltaire. Fråga på respektive ställe vad rabatten avser.
 • 10 % rabatt hos Glasbruket och Krukmakeriet.
 • Förmånliga rabatthäften på Galejans tivoli.
 • Fri entré till Kulturen i Lund >> (gäller för en vuxen med vårt ordinarie årskort eller pensionärskort, och för två vuxna med familjeårskort, gäller ej barn).

Villkor för Skansens årskort

 • Ditt årskort gäller under 12 månader från inköpstillfället och är din entrébiljett till Skansen.
 • Årskortet är personligt och måste medtas och uppvisas vid alla Skansenbesök.
 • Årskortet gäller för en vuxen (ett barn 4–15 år får medtas utan extra kostnad, 0–3 år har fri entré). Familjekort gäller för två vuxna (två barn 4–15 år får medtas utan extra kostnad, 0–3 år har fri entré). Den som är vuxen behöver texta namn på kortets baksida, båda vuxna vid familjeårskort.
 • Det finns en särskild årskortsentré vid huvudingången, men du kan även gå in via alla bemannade kassor och entréer.
 • Årskort gäller inte som entré vid enstaka evenemang med separat entréavgift, till exempel konserter på Sollidenscenen som har separat biljettförsäljning via exempelvis Ticnet eller Tickster.
 • Skansens personal har rätt att kontrollera legitimation så att ditt kort inte missbrukas.
 • Om du förlorar ditt årskort och har registrerat dina personuppgifter på Skansen i samband med årskortsköpet, kan du få ett ersättningskort mot en avgift. För närvarande är avgiften 150 kr för ordinarie- samt pensionärskort, och 300 kr för familjekort. Ersättningskortet får samma giltighetstid som det du förlorat. Ersättningskort åtgärdas endast i Skansens huvudentré under ordinarie öppettid, och efter kontroll med registret så att det förlorade kortet kan spärras.

Upp