Höstackar på Skansen

​Vänförening & samarbeten

Skansen är beroende av bra ett samarbete med den viktiga vänföreningen Nordiska museet och Skansens vänner samt andra föreningar.

Samfundet Nordiska museets och Skansens Vänner

Vänföreningen bildades 1918 och har till ändamål att stödja och främja Nordiska museets och Skansens verksamhet. Läs mer.

Kungliga Djurgårdens intressenter (KDI)
Stiftelsen Skansen är en del av Kungliga Djurgårdens Intressenter – KDI. Organisationen samlar attraktionerna på Djurgården och består av alla aktörer som bedriver verksamhet här.


Skansens verksamhet

Upp