Swedenborgs lusthus. Det här lusthuset ägdes av den berömde filosofen och naturforskaren Emanuel Swedenbord (1688-1772). Det låg på hans malmgård på Hornsgatan och hit drog han sig tillbaka för studier och andliga övningar. Lusthuset innehåller möbler från Swedenborgs tid och en liten orgel som tillhört honom.

Swedenborgs lusthus

I lusthuset drar sig en av sin tids största vetenskapsmän tillbaka för studier inom mekanik, matematik, kemi och astronomi men också för andliga övningar. Det är troligt att han tycker om musik.

Lusthuset vid Rosengården ägdes av den berömde filosofen och vetenskapsmannen Emanuel Swedenborg (1688-1772). Det låg på hans malmgård på Hornsgatan och hit drog han sig tillbaka för studier och andliga övningar. Det innehåller möbler från Swedenborgs tid och en liten orgel som tillhört honom. 


1720-1820

Upp