Swedenborgs lusthus. Det här lusthuset ägdes av den berömde filosofen och naturforskaren Emanuel Swedenbord (1688-1772). Det låg på hans malmgård på Hornsgatan och hit drog han sig tillbaka för studier och andliga övningar. Lusthuset innehåller möbler från Swedenborgs tid och en liten orgel som tillhört honom.

Swedenborgs lusthus

Det här lusthuset ägdes av den berömde filosofen och naturforskaren Emanuel Swedenbord (1688-1772). Det låg på hans malmgård på Hornsgatan och hit drog han sig tillbaka för studier och andliga övningar. Lusthuset innehåller möbler från Swedenborgs tid och en liten orgel som tillhört honom.


1720-1820