Sparad som favorit Spara som favorit

Sparbanken

Den första svenska sparbanken bildades i Göteborg 1820 för att hjälpa de som drabbades av den ekonomiska krisen efter napoleonkrigen. Skansens Sparbank kan du se hur en sparbank såg ut på 1840-talet.

I Skansens Sparbank visas hur det såg ut på 1840-talet, då den svenska sparbanksrörelsen bara var ett par årtionden gammal. Två mindre rum innanför banklokalen har inretts till bankföreståndarens kontor och bostad.

Den första sparbanken bildades i Göteborg 1820. Idén kom från England och introducerades av garvareåldermannen Johan Westin, som vid riksdagen 1817-18 föreslog att man skulle införa sparbankssystemet i Sverige.  

Han anförde både sociala och ekonomiska skäl, då ett allmänt sparande skulle vara bra med tanke på den ekonomiska kris som drabbat Sverige efter napoleonkrigen. Carl David Skogman fick i uppdrag att utreda frågan och år 1819 kom hans utlåtande som vände sig till dem ”som nitälska för de fattigare klassernas trevnad och sedlighet”.

Den som sparade hade oftast en sparbössa i hemmet. Till denna hade banken nyckeln. När bössan var full gick den sparande till banken, som öppnade bössan och satte in pengarna på bankboken. Beloppet redovisades i form av tryckta märken med olika valörer som klistrades in i sparbanksboken.

Sparbanken skulle inte ha något enskilt vinstintresse utan främja sparande, framförallt småsparande. Den var avsedd för ”de arbetande klasserna” och hade en tydlig social uppgift. Verksamheten bedrevs inom ett geografiskt begränsat område och med frivilliga krafter. Endast bokföringen var i allmänhet en avlönad syssla.

Småsparandet var sparbankernas första och främsta uppgift men så småningom blev även utlåningen en viktig verksamhet. När nya sparbanker planerades var det ofta lånebehovet hos lantbrukarna som var avgörande. Sparbankerna anpassades efter lokala behov och förhållanden. Det bildades både socken-, härads-, stads- och länssparbanker. Som mest fanns det 498 sparbanker över hela Sverige.

– Läs mer –

1830-1860


Hus A - Ö

Upp