Marsvin på Lill-Skansen på Skansen

Skolvisning Våra nordiska smådjur på Skansen

På Lill-Skansen är djuren vakna hela året vilket gör att vi rekommenderar att ni kommer under vintern.

Öppna formulär

Om Programmet

Ämnen:

Biologi

Målgrupp:

F-klass - åk 3 Åk 4-6

Bokning & Info

Tid:

Kl 9.15-10.30, måndag-fredag hela året

Tidsåtgång:

1 timme

Pris:

750 kr

Skicka förfrågan här

Här möter vi några av våra vanligaste smådjur inne på Lill-Skansen, såsom ormar, groddjur och gnagare. Hur har de utvecklats och anpassats för att klara vårt varierande klimat? På Lill-Skansen är djuren vakna hela året vilket gör att vi rekommenderar att ni kommer under vintern. Vi börjar och avslutar inne i vårt klassrum. Däremellan går vi in till djuren och passar även på att ge några av dem lite mat.

F-klass - åk 3

Vi lär oss se skillnad på de ormar vi har i Sverige och hur de lever i naturen. Vad är det för skillnad på en padda och en groda och vilka är egentligen alla små gnagare som springer och gömmer sig i gräset? Vi sammanfattar inne i lektionssalen på smartboarden och mailar sedan anteckningarna vidare till läraren.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin: - Djur och växter i närmiljö och hur de kan sorteras, grupperas, och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. (BI) - Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. (BI) - Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider. (BI)

I lärarhandledningen hittar du förslag på hur du kan jobba kring ämnet nordiska smådjur både före och efter besöket.

- LÄS MER -

Åk 4-6

Vi lär oss se skillnad på de ormar vi har i Sverige och hur de lever i naturen. Vad är det för skillnad på en padda och en groda och vilka är egentligen alla små gnagare som springer och gömmer sig i gräset? Vi sammanfattar inne i lektionssalen på smartboarden och mailar sedan anteckningarna vidare till läraren.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin: - Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön (BI). - Djurs, växters och andra organismers liv (BI). - Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas (BI). I lärarhandledningen hittar du förslag på hur du kan jobba kring ämnet nordiska smådjur både före och efter besöket.

Visningarna bör bokas minst 3 veckor i förväg.

- LÄS MER -
Skicka förfrågan här

Upp