Skolprogram Ungdomstid på Skansen

Hur var det att vara ung och kär för hundra år sedan? Fanns det tonåringar på 1800-talet?

Öppna formulär

Om Programmet

Ämnen:

Biologi, Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap

Målgrupp:

Åk 7-9

Bokning & Info

Tid:

Kl 9.15-11, tisdag-fredag april-juni och september-oktober

Tidsåtgång:

1,5 timme

Pris:

900 kr

Skicka förfrågan här

Under besöket berättar vi om klädkod, ungdomslag och föräldramakt.
Vi talar också om kyrkans roll och om konfirmationen som inträdesport till vuxenlivet.

Mål
Att belysa gränsen mellan barndom och vuxenliv, förr och nu.

Kopplingar till kursplan
Samhällsorienterande ämnen

- Samband mellan samhälle och religion i olika tider och platser.
- Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
- Riter, tex konfirmation och deras funktion vid formande av identiteter och gemenskaper religiösa och sekulära sammanhang.
- Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
- Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Här kan du ladda ner lärarinformation om Ungdomstid
Lärarinformation Ungdomstid >>>

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp