Arbetarbostaden på Skansen

På egen hand Teknikhistoria på Skansen

Skansens miljöer skildrar människors liv i en förgången tid samtidigt som de inbjuder till reflektion och jämförelse med dagens samhälle.

Öppna formulär

Om Programmet

Ämnen:

Historia, Teknik

Målgrupp:

Åk 1-3

Bokning & Info

Tid:

Kl 9.15-11 tisdag-fredag januari-mars och oktober

Tidsåtgång:

1,5 timme

Pris:

Skapande skola - Priset varierar beroende på innehåll och tidsåtgång.

Skicka förfrågan här

Här finns byggnader från hela landet‚ skapade utifrån olika naturresurser och efter ekonomisk förmåga. I miljöerna möter du tekniska lösningar på vardagliga problem: vattenförsörjning‚ matförvaring‚ värme‚ belysning och mycket mer. Vårt levnadssätt påverkar miljön. Påverkar tekniken våra könsroller? Teknik och människa är ett program som går att anpassa till alla åldrar.

Skapande skola

I Skapande Skola fördjupar vi Skansenbesöket genom att lägga in extra sinnliga inslag och elevaktiviteter som undersöka, diskutera, reflektera, dramatisera och skapa på olika sätt. Vi satsar också på mindre grupper och arbetar ofta i halvklass. Vår erfarenhet har lärt oss att bästa resultat uppnås om lärarna och museipedagoger gör en gemensam planering. Vi kommer gärna ut till skolan och berättar mer om hur ni kan arbeta med Skapande skola på Skansen.

Digitalt berättande

Vill du kombinera historia och djur med film och animation? Mediepedagogisk Centrum har utrustning och kunskap kring media och Skansen har djur och natur samt unika historiska miljöer. Tillsammans kan vi skapa nya uttryck efter era behov och läroplanens kunskapskrav.

Förslag på upplägg för olika årskurser. Besöken kan göras med eller utan digitalt berättande.

Visningarna bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp