Skånegården på Skansen

Skolvisning Sverige från norr till söder på Skansen

Vi tittar på hur människans livsvillkor förändrats de senaste århundradena och hur villkoren såg ut i olika delar i vårt land. Genom att lära känna familjerna som levde här, vad de odlade, vilka djur de hade och vilka material de använde kan vi jämföra norr med söder, dåtid med nutid.

Öppna formulär

Om Programmet

Ämnen:

Geografi, Historia, Samhällskunskap, Svenska

Målgrupp:

Åk 3 Åk 4-6 SFI

Bokning & Info

Tid:

Kl 9.15-11 och 12-13.30 tisdag-fredag februari-mars, maj och augusti, oktober. Fåtal tider kvar under våren

Tidsåtgång:

1,5 timme/SFI: 1 timme

Pris:

900 kr/SFI: 750 kr

Skicka förfrågan här

Åk 3-6

Målet med programmet är att: 
- Visa på likheter och skillnader i människors levnadsvillkor.
- Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Kopplingar till det centrala innehållet i samhällsorienterande ämnen för åk 3-6 Geografi
- De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.  
- Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna
- Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen i övriga Norden.   Historia Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

SFI

Under denna rubrik öppnar sig en mängd möjligheter. Om ni arbetar med ett speciellt tema i skolan så kan vi skräddarsy ett besök. Vi försöker anpassa oss efter era önskemål och idéer så långt det är möjligt.

Vi fördjupar oss i hur människans livsvillkor förändrats de senaste århundradena och hur villkoren såg ut i olika delar i vårt land. Genom att lära känna familjerna som levde här, vad de odlade, vilka djur de hade och vilka material de använde kan vi jämföra norr med söder, dåtid med nutid.

Visningarna bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp