Björn på Skansen

Skolvisning Svenska djur och ekologi på Skansen

Vi besöker de stora vilda djuren och pratar om samspelet dem emellan.

Öppna formulär

Om Programmet

Ämnen:

Biologi

Målgrupp:

Åk 4-6

Bokning & Info

Tid:

Måndag-fredag hela året

Tidsåtgång:

2 timmar

Pris:

1050 kr

Skicka förfrågan här

Ekologi handlar om samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i. Alla organismer påverkas av sin omvärld, både levande- och icke-levande omvärldsfaktorer så som temperatur, nederbörd, bytesdjur och växtlighet. Det är detta som ekologin handlar om. Inne i vår skolsal känner vi på skinn och horn och talar om olika ekosystem och näringskedjor innan vi går ut och träffar de stora vilda djuren på Skansen. Beroende på säsong träffar vi bland annat älgen, björnen, järven och sälarna.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:
- Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön (BI).
- Djurs, växters och andra organismers liv (BI).
- Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas (BI).

Visningarna bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp