Barn och djur på Skansen

Skapande skola på Skansen

Skansens målsättning för Skapande Skola är att uppleva på riktigt, skapa tillsammans och njuta av stunden

Skapande skola finansernas av Kulturrådet för att stärka barn och ungas rätt till kultur. Skansens målsättning för Skapande Skola är att uppleva på riktigt, skapa tillsammans och njuta av stunden. Skolprogram som är märkta med Skapande skola är skräddarsydda upplägg med kultur och natur för olika åldrar. De innehåller aktiviteter, reflektion eller dramatisering och skapande på olika sätt. I dessa program arbetar vi ofta i halvklass. Du kan förstås även boka ”vanliga” skolprogram.

Vår erfarenhet har lärt oss att bästa resultat uppnås om lärarna och museipedagoger gör en gemensam planering. Vi kommer gärna ut till skolan och berättar mer om hur ni kan arbeta med Skapande skola på Skansen.

Kontakt Skapande skola
Kultur och skapande: anna-vera.nylund@skansen.se
Djur och natur: jens.djupa@skansen.se

Mer info www.kulturradet.se/skapandeskola

Mål Skansens målsättning för Skapande Skola är att uppleva på riktigt, skapa tillsammans och njuta av stunden

F-klass-åk 2
Barn i stan

Åk 2
Vårbruk eller skördetid i Skånegården

Åk 4-6
Från späck till fjärrvärme
Järnet och skogen

Åk 7-9
Ett bättre liv
Ungdomstid

Upp