Timmerkåtan på Skansen

Skolvisning Samer – ett urfolk på Skansen

Lär er mer om Samisk kultur då och nu, ett besök för många sinnen.

Om Programmet

Ämnen:

Bild, Historia, Samhällskunskap, Slöjd

Målgrupp:

Åk 4-6

Bokning & Info

Tid:

Februari måndag-fredag, kl 9.15-11.30 och 12-14. Maj och september, måndag-fredag kl 9.15-11.30

Tidsåtgång:

2 timmar inkl. fruktpaus

Pris:

1050 kr

Skicka förfrågan här

Samisk kultur är ett gränsöverskridande område som väl lämpar sig för tematiskt arbete. Ett besök i vistet på Skansen ger, tillsammans med kompletterande arbete i skolan, eleverna en förtrogenhet med samisk kultur såväl historiskt som modernt.

Samisk informationsväska

Vi kan erbjuda kostnadsfria lån av en innehållsrik samisk informationsväska‚ som är sammanställd av Àjtte‚ svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Väskan innehåller kartor‚ böcker‚ kassettband‚ diabilder‚ föremål och kläder att känna på. Alla föremål och kläder är av bästa samiska kvalitet. Låntagaren förbinder sig att ersätta föremål som skadats eller försvunnit under lånetiden. Lånetiden är högst två veckor. Vi lånar ut den gratis emot att ni gör en sammanfattning och utvärdering av hur ni använt materialet.

Transporten av väskan till och från er skola ombesörjer ni. Väskan är 45x45x25 cm och väger ca 9 kg. Önskar ni låna väskan kontakta Skansen Bokning tel 08-442 82 70 eller e-post: bokning@skansen.se

Beställ kostnadsfritt informationsfoldern Samer- ett ursprungsfolk i Sverige från www.samer.se. där finns också mer information likväl som på www.minoritet.se

Här kan du läsa mer om Samevistet>>>

Här kan du få veta mer om "Vem är same!" ett skolprojekt i samarbete med Svenska Samernas Riksförbund.

Visningarna bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp