Skolprogram På spaning efter det osynliga

I Labbet får eleverna med hjälp av mikroskop och luppar leta efter det lilla som lever i vattnet.

Öppna formulär

Om Programmet

Ämnen:

Biologi, Naturkunskap

Målgrupp:

Åk 4-6 Åk 7-9 Särskolan Gymnasiet SFI

Bokning & Info

Tid:

Kl 9-10.30 och 13-14.30, 1 halvklass per tid/dag. På våren erbjuder vi F-klass -åk 5 tisdag och torsdag fm. Åk 6-9, gymnasium måndag-fredag

Tidsåtgång:

1,5 timme. Max 16 elever och 2 lärare.

Pris:

1000 kr (kostnadsfritt för skolor i Stockholms och Huddinge kommun)

Skicka förfrågan här

Mycket av livet i Östersjön är sådant vi ofta inte tänker på, men som har en enorm betydelse för hela ekosystemet. Hur ser det lilla livet ut i Östersjön? Vad är plankton egentligen? Och vad är de bra för? I Labbet får eleverna med hjälp av mikroskop och luppar leta efter det lilla som lever i vattnet: alger, bakterier och djurplankton. Lektionen skräddarsys efter gruppens nivå.

Kostnadsfritt för skolor i Stockholms och Huddinge kommun.
Varför är det kostnadsfritt för vissa skolor? Vi har ett samarbete med Stockholm Vatten och Avfall som gör att vi kan erbjuda kostnadsfri undervisning för alla skolor i deras upptagningsområde.
Det gäller både kommunala skolor och friskolor.

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp