Marsvin på Lill-Skansen

Skolvisning Lilla Kotts djuräventyr på Skansen

Här möter vi de vanligaste smådjuren i Sverige. Vi lär oss se skillnad på de ormar vi har och ser hur de lever i naturen.

Öppna formulär

Om Programmet

Ämnen:

Biologi

Målgrupp:

Förskola

Bokning & Info

Tid:

Kl 9.15-10.30, måndag-fredag hela året

Tidsåtgång:

1 timme

Pris:

750 kr

Skicka förfrågan här

Vad är det för skillnad på en padda och groda? Vilka är egentligen alla små gnagare som springer och gömmer sig i gräset?

I lärarhandledningen hittar du förslag på hur du kan jobba kring ämnet nordiska smådjur både före och efter besöket på Lill-Skansen. Vi har tillsammans med erfarna pedagoger jobbat fram en lektion där vi framförallt fokuserar på följande:

"Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid" Lpfö 98‚ reviderad 2010.

Förskolan ska sträva efter att varje barn • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor‚ natur och samhälle påverkar varandra‚ • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen‚ liksom sitt kunnande om växter‚ djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen‚ • utvecklar sin förmåga att urskilja.

Visningarna bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp