Barn på skolgården utanför Väla skola på Skansen

Skolvisning Leka skola på Skansen

Fröken eller magistern tar emot och berättar om vad som var viktigast att lära sig i skolan i början på 1900-talet.

Öppna formulär

Om Programmet

Ämnen:

Historia, Samhällskunskap, Svenska

Målgrupp:

F-klass - åk 3

Bokning & Info

Tid:

Kl 9.15-10.30, tisdag-fredag maj. Endast för f-klasser

Tidsåtgång:

1 timme. Eleverna får dela skolbänkar.

Pris:

750 kr

Skicka förfrågan här

Endast för f-klasser

Barnen får sitta ner i de gamla skolbänkarna och pröva på att skriva/rita på griffeltavla. Vi pratar om djur och natur med hjälp av en skolplansch‚ gör lite gymnastik och sjunger en sång. Längst ner på denna sida kan du ladda hem förberedelsematerial med bl.a. sångtext att öva på.

Centralt innehåll i kursplanerna som berörs av skolprogrammet Samhällsorienterande ämnen
- Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
- Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Svenska
- Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
- Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
- Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider.

Lärarhandledning Leka skola

Visningarna bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp