Dvärgmus på Lill-Skansen

Skolvisning Klimatförändringen på Skansen

Vad är klimatförändring och vad innebär den för jorden, oss människor samt djurlivet?

Öppna formulär

Om Programmet

Ämnen:

Biologi

Målgrupp:

Åk 4-6

Bokning & Info

Tid:

Måndag-fredag hela året

Tidsåtgång:

2 timmar

Pris:

1050 kr

Skicka förfrågan här

Under detta temaområde får ni bl.a. lära er om livet på våra två poler samt vad som händer när växthuseffekten ökar. Hur påverkas några av polernas djurarter, vad händer med vårt klimat samt hur vi med små insatser kan bidra för att bromsa klimatförändringen.

Klimatförändringen är en trestegslektion där lektion 1 & 3 sker i det egna klassrummet på skolan. Lektion 2 är på Skansen där ni tillsammans med en av våra pedagoger träffar några av våra djur samt har lektion kring de arter som lever vid polerna i vårt klassrum på Lill-Skansen.

När ni bokat in er på Klimatförändringen får ni ett arbetshäfte och affischer mailade till er. Ni får även instruktioner och tips på hur man kan arbeta med materialet i klassrummet, både före och efter lektionen på Skansen.

För mer information kring lektionen: jens.djupa@skansen.se

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:
- Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling (BI).
- Djurs, växters och andra organismers liv (BI).
- Olika sätt att hushålla med energi i hemmet (TK).

Visningarna bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp